Enkele cijfers

Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders hebben last van migraine, waarvan 70.000
dagelijks een migraineaanval hebben. Volgens artsen ligt bij 60% van de
hoofdpijnpatiënten de oorzaak bij psychische stoornissen of conflicten. Andere
uitlokkende factoren zijn hormonen en voeding.

Jouw lichaam spreekt

Via de migraine wil je lichaam je iets laten weten. Als een medische achtergrond is
uitgesloten, kan het zinvol zijn te onderzoeken of er sprake is van een
psychosomatische klacht. Misschien ren je jezelf voorbij, ben je altijd aan het zorgen
voor anderen, wil je alles perfect doen of heb je nooit een moment voor jezelf.
Migraine zorgt er dan voor dat je even aan de rem móet trekken. Medicijnen bieden
op zo’n moment tijdelijk verlichting, maar verhelpen je klacht niet.

Wisselwerking

Door te praten over je manier van leven, je gedachten, je gevoelens en praktische
dingen als je voeding, medicijngebruik of slaappatroon krijg je helder waarom het
‘normaal’ is dat jij migraine krijgt. Je bent uit balans en je lichaam vraagt om zorg en
aandacht voor jezelf. Verschillende methoden helpen je om de wisselwerking tussen
je lichaam en psyche en onderbewuste motieven te leren begrijpen.

Helende kracht

Je werkt met hypnose, ademhaling en krijgt daarnaast veel ontspanningsoefeningen.
Door een groter lichaamsbewustzijn ontdek je de helende kracht van het lichaam en
hoe jij zelf in staat bent pijn te voorkomen of te verzachten. Het helpt je
(gedrags)veranderingen te accepteren en maatregelen te treffen waardoor je geen
hoofdpijn meer hoeft te krijgen.

Wil je begrijpen waaróm je migraine krijgt?


Neem dan contact op om een afspraak te maken. In vijf tot maximaal tien sessies
ervaar je een merkbare verbetering.